RT SAS Gizlilik Politikası

Off

Renault Trucks on yıldan fazla süredir gömülü teknoloji sistemlerini yayarak kamyonlar satmaktadır. Amaç, müşterilerimize güçlü ve dayanıklı araçlar sunmak ve faaliyetlerini en uygun hâle getirmeleri için müşterilerimizi telematik sistemlerle desteklemektir.

Bu dijital kapsamda Renault Trucks, kişisel veri de dâhil olmak üzere verilerin korunması hususuna her zaman özel bir dikkat ve özen göstermiştir.

Renault Trucks için GVKK (Genel Veri Koruma Kanunu), seksenli yılların başlarında başlamış olan bir süreçte atılmış olan ek bir adımdır.

Tüm bu yıllar boyunca Renault Trucks, hukuki yükümlülüklerinin tamamını - özellikle de bilgi teknolojileri, veri dosyaları ile medeni haklar ve sivil özgürlüklere ilişkin 1978 tarihli ve 78-17 no’lu yasada art arda yapılan değişikliklerle ilgili olanları - yerine getirmiştir.

İsteğe bağlı olmasına rağmen, Renault Trucks 2009’dan yılından beri bünyesinde bu alandaki kanun ve yönetmeliklere uyumu sağlamakla sorumlu bir Kişisel Verileri Koruma Görevlisi bulundurmaktadır.

Bu konu aynı zamanda veri korumanın elzem kabul edildiği Volvo grup politikasının da bir parçasını oluşturmaktaydı.

2013 yılından beri kişisel verilerin korunması, tüm çalışanlar ve hizmet sağlayıcılar için bağlayıcı olan BT politikasının da (bu politika Şirket İçi Kurallar’a iliştirilmiştir) ayrılmaz bir parçasını meydana getirmektedir.

Kişisel verileri korumaya ilişkin gösterdiği devamlı çaba ile Renault Trucks, hizmet sağlayıcıları ve alt yüklenicileri bakımından da aynı bağlılığı sağlayabilmek için yıllarca gayret etmiştir ve bu alandaki kurallarının uygulandığından emin olmaktadır.

GVKK’nin (25 Mayıs 2018) yürürlüğe girmesi yalnızca Renault Trucks’ın uzun zamandan beri özen göstermekte olduğu bir veri güvenliği politikasının pekiştirilmesi anlamına gelmektedir. Böylece, Renault Trucks’ın yaklaşımı artık bir takım yeni niteliklerle zenginleşmiştir:

  • Bir Veri Koruma Görevlisinin idaresi altında bulunan yeni kontrol ve denetimlerin uygulanması.
  • İş ve işletmeye daha fazla uyumlu hâle getirilmiş olan farklı kategorilerdeki kişisel verilere yönelik yönetmelikler ve prosedürleri içinde bulunduran bir belge havuzunun tanımlanması.
  • Neticede, kişisel verilerin koruma güçlü bir BT güvenliği gerektirir ve bunun için, yani en uygun seviyedeki güvenlik seviyesini sağlamak için bir şirket içi kontrol mekanizması geliştirilmiştir.

Renault Trucks herkesin (ortaklar, müşterileri ve çalışanlar) kişisel veri güvenliğini sağlar.

Kişisel verilerin Volvo grup kapsamında kullanımına ilişkin daha detaylı bilgi edinmek için lütfen buraya tıklayınız

Veri Sahibinin Hakları hakkında daha detaylı bilgi için lütfen buraya tıklayınız.