DRIVERS CORNER

Ağır yüklerin teknik kontrolü hakkında bilmeniz gerekenler

Espace conducteurs logo

Karayolu taşımacılığında kullanılan bir araç, tipine göre değişen bir sıklıkta teknik muayeneye tabidir.
Bu yükümlülük şirket yöneticisinin sorumluluğundadır, ancak sizin güvenliğiniz söz konusu olduğundan, ona hatırlatmaktan çekinmeyin!

01 - Quel Véhicule doit passer le contrôle technique ?

Teknik muayene brüt araç ağırlığı (GVW) 3,5 T'dan daha fazla olan veya belirli tipteki araçlar içindir. Tehlikeli maddelerin taşınmasına yönelik olan '' tank " veya " tank taşıyıcı " araçların tonajdan bağımsız olarak Karayolları Kanunu tarafından öngörülen yıllık muayeneden geçmesi gerekmektedir.

Sadece onaylı Dekra gibi kontrol merkezlerinin, aracın iyi durumda olup olmadığını kontrol etmeye yetkili olduğu unutulmamalıdır.
 • Ağır bir araç teknik muayeneye ne sıklıkta götürülmelidir ?
 • Toplu Yolcu Taşımacılığı (PPT) araçları için hizmete girdikten 6 ay sonra, daha sonra her periyodik teknik muayeneden 6 ay sonra
 • Diğer araçlar için kayıt olduktan 1 yıl sonra
 • Bu yükümlülüğe uymamanın cezaları nelerdir?
 • Ağır bir aracın teknik muayenesinin gerçekleştirilmemesi halinde, gerçek bir kişi 750 € tutarında veya tüzel bir kişilik 3.750 € tutarında para cezası ile cezalandırılabilir. Bağlama ve haciz cezaları da verilebilir.

02 - Quels sont les points à surveiller de la responsabilité du conducteur ?

Kontrol etmeniz gerekenler :
 • Motoru çalıştırmadan önce
 • Seviyeler
 • Motor yağı
 • Hidrolik devreler (Yön desteği)
 • Su ve yakıt
 • Hava filtresi
 • Olası sızıntıları tespit etmek için aracın altında su, gres yağı veya yakıt izlerinin olmaması
 • Motoru çalıştırdıktan sonra
 • Aracın elektrik sinyalinin çalışması
 • Yedek lastiği (lastikleri) unutmadan lastik basıncının göz ile kontrolü
 • Camların, aynaların ve plakaların temizliği
 • Aynaların konumu
 • Hava basıncı
 • Ana frenin düzgün çalışması
 • Anormal dumanların ve seslerin olmaması
 • Sürüş sırasında
 • Seslere, araç reaksiyonlarına dikkat edin ve anormalliklerin farkında olun
 • Motoru çalıştırdıktan sonra
 • Aracın elektrik sinyalinin çalışması
 • Kamyonun altında sızıntı olduğunu gösteren izler, lastiklerin durumu, süspansiyon
 • Ayrıca dikkatli olmanız ve hırsızlığa kariı gerekli olan tüm önlemleri almanız önerilir. Korunan otoparkların listeleri iş basınında düzenli olarak yayınlanmaktadır

03 - Extincteur : Quelle obligation d'équipement selon le type de véhicules ?

Aracın tipine ve trafiğe çıkış tarihine göre teçhizat yükümlülüğü
Araç çeşitleri İlgili araçların trafiğe ilk çıkış tarihleri Yangın söndürme aleti çeşitleri
Brüt araç ağırlığı 7,5 tonu geçmeyen 3,5 tonun üzerindeki motorlu taşıtlar (kamyonlar) Trafiğe ilk çıkış tarihlerine bakılmaksızın tüm yeni veya hizmette olan araçlar En az 2 kg'lık 1 kabin yangın söndürme aleti
PATC değeri 7,5 tondan fazla olan motorlu araçlar (kamyonlar) 1 Ocak 1996'dan itibaren En az 6 kg'lık 1 harici yangın söndürme aleti
1 Ocak 1996'dan önce En az 2 kg'lık 1 kabin yangın söndürme aleti
veya
en az 6 kg'lık 1 harici yangın söndürme aleti

Maksimum ağırlığı 3,5 tondan fazla olan yol traktörleri (yarı römorklar için) Trafiğe ilk çıkış tarihlerine  bakılmaksızın tüm yol traktörleri En az 2 kg'lık 1 kabin yangın söndürme aleti
PATC değeri 7,5 tondan fazla olan yarı römorklar 1 Ocak 1996'dan itibaren En az 6 kg'lık 1 harici yangın söndürme aleti

04 - Quels sont les documents à fournir lors du contrôle technique du camion ?

 • Aracın uygunluk bildirimi ve uygunluk sertifikası veya kopyası
 • Kullanıma hazır olmadan teslim edilmiş araçlar için ve periyodik teknik ziyaretteki ilk sunum için ilk uygunluk sertifikası
 • Bireysel ve kişisel kabul tutanakları
 • Olumsuz periyodik teknik ziyaretin tutanakları (karşı ziyaret durumunda)
 • Özel amaçlı araçlar için trafik izni
 • TCP ve tehlikeli madde araçları için bir yaşından az olan Hız Limit Sistemi Denetim Sertifikası
 • Özellikle çocukların taşınması için TCP araçları için alkol ateşleme kilitleme cihazının (EAD) kurulum sertifikası ve kurulumun 2. yılından itibaren EAD'nin periyodik onayı için son sertifika

05 - A quoi correspondent les niveaux de sanction ?

 • S : Ziyareti gerçekleştirmeden aracın iadesi
 • O : Karşı ziyaret zorunluluğu olmadan düzeltilme hatası
 • X : Sürüş izni ile karşı ziyaret gerekli
 • R : Sürüş yasağı ile karşı ziyaret gerekli
C Kodlaması, ifadenin kusur olarak değerlendirilmeyen bir yoruma karşılık geldiği anlamına gelmektedir.

İle ortaklaşa

logo les routiers