DRIVERS CORNER

Kamyonlarınızı nasıl yüklemeli ve istiflemelisiniz?

Espace conducteurs logo

Kamyon kazalarının %25'i kötü istifleme ile ilişkilendirilebilir. Peki karayolu taşıtlarında güvenli yükleme ve istifleme kurallarını biliyor musunuz?

 • Dağıtım
En ağır yükleri aracın merkez eksenine yerleştirin.Hafif yükleri ağır yüklerin üzerine yerleştirin.

Ağırlık merkezini mümkün olan en düşük konuma getirin.
Son olarak, yükü uzunlamasına simetrik olarak yerleştirin.
 • Sabitleme
Yükü, kasanın ön ve yan duvarlarına sabitleyin.

Ve boşlukları doldurmayı unutmayın.

02 - Tout savoir sur l'arrimage

Yük taşırken, yüzün zemine ve duvarlara uygun şekilde sabitlenmesi için yük mutlaka doğrı istiflenmelidir. Böylelikle, nakliye sırasında yükün hareket etmesini ve düşmesini önlerken, aynı zamanda çalışmadan kaynaklı sırt ağrıları da önlenmiş olur. 

Çalışmadan kaynaklı sırt ağrısı nasıl önlenir ? notuna bakın.
 • Yük aşağıdaki kuvvetlere dayanacak şekilde istiflenmelidir :
 • İleriye ve yukarıya doğru
 • Yanlara doğru
 • Geriye doğru
 • Kullanılacak kayış sayısı şunlara bağlıdır :
 • Yükün ağırlığı
 • İstifleme açısı
 • Sürtünme faktörü
 • İstiflemeyi kontrol etmeyi unutmayın :
 • Birkaç kilometre yol aldıktan sonra
 • Her molada
 • Her ani frenden veya taşıma sırasında anormal olan her durumdan sonra

03 - Tout savoir sur les sangles

Her kayış, gerginlik kuvvetlerini belirten bir etikete sahiptir.
Etiketin rengi, kayışın malzemesini göstermektedir.
 • Mavi polyester
 • Nemliyken dayanıklılığının bir kısmını kaybeder.
 • Orta derecede olan aşındırıcı kuvvete sahip asitlere karşı yüksek dayanıklılık gösterir.
 • Alkaliler (kimyasal bileşikler) kayışa zarar verebilir.
 • Yeşil poliamid
 • Nemliyken dayanıklılığının %15 'ine kadarını kaybedebilir.
 • Alkalilere karşı yüksek dirence sahiptir.
 • Orta derecede olan aşındırıcı kuvvete sahip asitler kayışa zarar verebilir.
 • Kahverengi polipropilen
 • Kimyasal dayanıklılık gerektiğinde kullanışlıdır.
 • …ve köşeler ve açılar
 • Keskin veya pürüzlü kenarları olan yükler için kullanılır
 • Kayışları ve ürünleri korur
 • Kayış gerginliğinin daha iyi dağılmasını sağlar

04 - L'intérêt des sacs intercalaires

 • Şişirilebilirler.
 • Yükün hareketini sınırlarlar.
 • Farklı paketler veya yük ile araç arasındaki boşluklar arasında köprü kurmak için kullanılırlar.

İle ortaklaşa