Torpido gözü

Torpido gözü

Kamyonu nasıl düzgün bir şekilde yükler ve istiflersiniz?